Ohad Feldheim's Homepage

English

יצירת קשר

לדף הבית | קורות חיים | מאמרים מקוונים | הוראה | מלבד מתמטיקה

 

הוראה  

 

 

 

קורסים בסמסטר הנוכחי - 2017א


 

הסתברות

:שעות

(קפלן (קרית א"י ספרא   17:45 - 16:00 'יום ב
(קנדה (קרית א"י ספרא   15:45 - 15:00 'יום ג

 

:שעת קבלה

רוס 59   15:00 - 14:00 'יום ב
 

2010 (C) דף זה נעשה על ידי אוהד פלדהיים, כל הזכויות שמורות