Ohad Feldheim's Homepage

English

יצירת קשר

לדף הבית | קורות חיים | מאמרים מקוונים | הוראה | מלבד מתמטיקה

 

הוראה  

 

 

 

קורסים בסמסטר הנוכחי - 2018א


 

80420 - I הסתברות

:שעות

אולם קפלן(קרית א"י ספרא   16:00 - 17:45 'יום ב
אולם קנדה(קרית א"י ספרא   16:00 - 16:45 'יום ג

 

.שעת קבלה יום ב' 18:00, רוס 59

 

2010 (C) דף זה נעשה על ידי אוהד פלדהיים, כל הזכויות שמורות