Ohad Feldheim's Homepage

English

יצירת קשר

לדף הבית | קורות חיים | מאמרים מקוונים | הוראה | מלבד מתמטיקה

נתוני התקשרות   

 
 

ohad.feldheim@mail.huji.ac.il :דוא"ל
משרד: שרייבר 005
טלפון במזכירות החוג: 3-6408045(+972)
מספר פקסימיליה: 3-6409357(+972)
כתובת:

 

החוג למתמטיקה עיונית
בית הספר למתמטיקה
הפקולטה למדעים מדוייקים על שם רויימונד ובברלי סאקלר
רמת אביב
69978
מדינת ישראל

   
 
 

 

   

 

2010 (C) דף זה נעשה על ידי אוהד פלדהיים, כל הזכויות שמורות