מכון איינשטיין למתמטיקה
Einstein Institute of Mathematics
Hebrew University of Jerusalem

Home About Staff Studies Colloquia & Events Research Services & Resources Sites

Contacts      אנשי קשר

Facebook icon      Fax: 972-2-5630702

Institute          מזכירות המכון

Name Tel +972-2-65 Room E-mail @ huji.ac.il
Chair Prof. Elon Lindenstrauss tel. 86867
Office 86834
15 chair @ math פרופ' אילון לינדנשטראוס יו"ר המכון
Administrative Director Lucia Orenstein tel. 85982 17 luciao @ savion לוצ'יה אורנשטיין מנהלת אדמיניסטרטיבית

Secretariat for student affairs and studies          מזכירות לעניני הוראה ותלמידים
(notices)    הודעות מהמזכירות לעיניני הוראה ותלמידים

Name Tel +972-2-65 Room E-mail @ math.huji.ac.il
Vice-Chair (Director of Studies) Prof. Yakov Varshavsky tel. 84748 19 vchair פרופ' יעקב ורשבסקי יו"ר החוג
Secretary of studies Orna Barak tel. 84748 19 studies אורנה ברק מזכירה לענייני הוראה
Secretary for student affairs Orly Avital tel. 85137 20 orlyko אורלי אביטל מזכירה לענייני תלמידים

Studies advisors          יועצי החוג למתמטיקה

Name Tel +972-2-65 Room E-mail @ math.huji.ac.il Reception Hour
Advisor for B.Sc. studies Dr. Shaul Zemel tel. 54-94931 302 zemels טיפול בבקשות לפטורים וזיכויים
בתיאום מראש בדואל
ד"ר שאול זמל יועצי החוג לתואר בוגר
Prof. Dan Mangoubi tel. 65-84145 Ross 84 mangoubi By email appointment
בתיאום מראש בדואל
פרופ' דן מנגובי
Advisor for M.Sc. studies Prof. Shahar Mozes tel. 65-84378 1 mozes By appointment
בתיאום מראש
פרופ' שחר מוזס יועצי החוג לתואר מוסמך
Fall semester
Prof. Ron Livne
tel. 65-84121 208 rlivne By appointment
בתיאום מראש
סמ' א'
פרופ' רון ליבנה
Spring semester
Prof. Eran Nevo
tel. 65-86871 רוס 58 nevo By appointment
בתיאום מראש
סמ' ב'
פרופ' ערן נבו

File cabinet Administrative Staff      צוות מנהלי


  • Administrative/Secretaries
  • Israel Journal of Mathematics
  • Computers Manager
  • Mathematics and Computer Science Library

Back to the Math home page
| Israel Journal of Mathematics | Journal d'Analyse Mathematique |
Mathematics and Computer Science Library | Faculty of Science | The Hebrew University of Jerusalem |

Comments to: N. Levin, email: naavah at math.huji.ac.il
Design, construction & editing: N. Levin
Background image © copyright 1997 by Xah Lee, used with permission.
URL: http://www.math.huji.ac.il/
Last updated: Aug. 20th, 2017